• Výkopové a zemní práce minibagrem
  • Doprava a odvoz materiálu kontajnerovou avií a třístranným sklápěčem Peugeot
  • Výkopy přípojek veškerých inženýrských sítí
  • Výkopy základových pasů
  • Výkopy pro bazény a jezírka
  • Hloubení základů pro oplocení
  • Hloubení rýh pro drenáže
  • Úpravy a modelace terénu